Melek Tozları > MelekTozlari.com

Forum Kuralları

(1/1)

Melek Tozları:
Melek Tozları İlhan İrem Forumları içerisindeki paylaşımları okumak için üye olmanız gerekmemektedir. Melek Tozları İlhan İrem Forumları, İlhan İrem'in felsefesine, anlatımlarına dair hissedişlerin düzeyli bir şekilde paylaşımı için kurulmuş düşünsel bir platformdur. İlhan İrem, Hansu İrem, İrem Bağı ve Sevecenlere karşı saygısızlıkların, magazinsel kısır düşüncelerin, yalnızca kişisel sancılardan ibaret yansımaların Melek Tozları İlhan İrem Forumları içerisinde yeri yoktur. Öncelikle kavranması gereken bu olguyu benimsiyorsanız, lütfen kısa bir zaman dilimini ayırarak aşağıdaki forum kurallarını okuyunuz ve ancak bunlara uyacağınızı taahhüt ediyorsanız üyelik başvurusunda bulununuz veya aksi durumda var olan üyeliğinizin iptali için mt[]melektozlari.com adresine yazınız. Aşağıdaki kuralları lütfen dikkatlice okuyunuz! Bu kuralların kesin olduğu, uymayanlara karşı müsamaha gösterilmeyeceği bilinmelidir. Belirtilen kuralların amacı sansür veya baskı değil, tam tersine özgür, barışçı ve seviyeli düşünce akışının daha rahat sağlanabilmesidir. Bu ortamın, kişisel tartışma değil, paylaşım ortamı olduğunu unutmayınız. Bu kurallar kabul edilmeden melektozlari.com üyeliği oluşamaz. melektozlari.com'a üye olunduktan sonra yapılan ihlaller üyelik iptali ve diğer yaptırımlara neden olur.


A. Kullanıcı Adı:

Kullanıcı isminiz, daha sonra değiştirilemeyecektir. Seçiminizi buna göre yapınız.

1- Seçtiğiniz kullanıcı adınız, uygunsuz kelimeler içermemelidir. Olumsuz çağrışımlar yapan kullanıcı adları engellenir.
 
2- Aynı kişinin, birden fazla kullanıcı adı veya isimle foruma katılması yasaktır. Forum Yönetiminin, aynı kişinin birden fazla rumuz veya isimle, farklı kişilermiş gibi aynı konuda görüş belirttiğini tespit etmesi durumunda, kişinin tüm mesajlarını siler ve forum'a girişini yasaklar.
Eğer bir önceki hesabı ile ilgili bir problem yaşanıyorsa forum yönetimine bildirilmelidir.

3- Kullanıcılar kendi kullanıcı adı ve şifrelerini korumakla sorumludurlar. Kendi hesaplarını başkası kullanır ve kurallara uymazsa forumdan uzaklaştırılabilirler.

4- Kullanıcı adları, kasıtlı olarak başka bir kullanıcıyı çağrıştıracak şekilde olmamalıdır. Olması durumunda engellenebilir.

5- Kullanıcı adları, gereksiz ve süsleme amaçlı ASCII karakterleri, semboller, rakamlar, takılar içeremez.


B- Avatar ve İmza:

Her kullanıcı kendi imzasını yaratabilir ve iletilerinin altında çıkmasını sağlayabilir.

6- Avatar ve imzalara dair kurallar iletilere dair kuralları da içerir.

7- İmzalar 3 satırdan uzun olamazlar (250 karakter sınırlaması vardır) ve resim içeremezler.

8- İmzalar sadece BÜYÜK harflerle yazılamazlar.


C- Mesaj İçerikleri:

Aşağıdaki şekilde gönderilen mesaj ve konu başlıkları forum yönetimi tarafından engellenecek veya düzenlenecektir:

9 - Saygısızlık içeren, aşağılayıcı, alaycı, başkalarını küçümseyen, müstehcen, kaba, küfür içeren, iftira niteliğinde, nefret dolu, tehdit edici, huzursuzluk çıkartmaya yönelik içerik göndermek

10 - Kişilik haklarına veya genel toplum ve ahlak kurallarına aykırı, din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrımcılıkları destekleyen ve manevi duyguları rencide eden içerik göndermek.

11 - Kanun dışı faaliyetleri desteklemek ve bunların savunuculuğunu yapmak.

12 - Pornografik ve/veya ahlakdışı içerik kullanmak - kullanmaya teşvik etmek.

13 - Başka üyelerin haklarını taciz etmek ve/veya başka üyelerin gizli bilgilerine saldırıda bulunmak (hacking).

14 - Bir topluluğun, kuruluşun, şirketin açıkça reklamını yapma/övme veya tam tersi eleştiri sınırları ötesinde sadece yerme/kötüleme amaçlı konular açmak ve içerikler göndermek,

15 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından yasa dışı ilan edilmiş herhangi bir örgütün propagandası yapmak ve/veya özneleri (kişi/kurum/ulus vs.) aşağılayıcı kelimeler kullanmak.

16 - Herhangi bir siyasal parti, ideoloji ve/veya görüşün propagandası yapmak.

17 - Boş, anlamsız, kısa mesajlar yazmak.

18 - Tümüyle BÜYÜK harfle ya da kÜçÜk BüYüK harf karışık, tamamı veya büyük kısmı italik-bold şekilde yazılan mesajlar yazmak.

19 - Bir mesajı, melektozlari.com İlhan İrem Forumları içerisinde, birden çok bölüme ya da aynı bölüme defalarca göndermek.

20 - Alıntıları, tırnak içine (") almadan ve kaynak belirtmeden göndermek yasaktır.

21 - Kişilere saygı çerçevesi dahilinde hitap edilmelidir.

22 - Forum bölümlerinde özentisiz bir şekilde üst üste konu açılmamalı ya da mesaj bırakılmamalıdır. Forum yönetimi, konunun ya da mesajın içeriksel olarak gereksiz olduğuna ve üyelerimize herhangi bir değer katmadığına kanaat getirdiklerinde bu mesajları ya da konuları silme haklarını kullanabilirler.

23 - Forumdaki konuların ilgili forum alanı altında açılması gerekmektedir. Bu amaçla forumun 'Arama' özelliğini kullanabilirsiniz. Uygun forum alanı altında açılmayan konular silinir veya gerekli alana taşınır.

24 - Konu başlıkları, konuyu açıklayıcı nitelikte olmalıdır.


D- Dilbilgisi:

Forumun dili Türkçe'dir. İletilerde yazım kurallarına ve anlatıma özen gösterilmesi gerekmektedir. Evet yerine ewt, güzel yerine g üsel, değil yerine diil, gelio, gidio, w alla vs. gibi kelimeleri değiştirmek dilimizin dejenere olmasına neden olmaktadır. Mükemmel derecede edebi bir dil ve tüm dil kurallarına yüzde yüz uyulması beklenmemekle birlikte en azından Türkçe kelimeleri değiştirmemeniz istenmektedir. Dilbilgisi konusunda ihtiyaç duyduğunuz durumlarda www.tdk.gov.tr adresine başvurabilirsiniz.

25 - Noktalama işaretlerine uyulmamış mesajlar silinir veya mesajın içeriğine göre düzeltilir.

26 - Tümüyle sokak ağzı ve argo cümlelerden oluşan mesajlar silinir.

27 - Türkçe imla ve anlatım kurallarına uymama doğrultusundaki davranışlarını değiştirmeyen üyelerin forumlara ve siteye erişimi önceden uyarılmak yoluyla ya da uyarılmaksızın engellenir.


E- Kural İhlalleri ve Forum Yönetimi Uygulamaları:

Yukarıda yazılı  kurallar tüm bölümler için geçerli genel kurallardır ve foruma gönderilen iletilerde veya kişilere gönderilen özel mesajlarda, genel olarak forumda kullanılan tüm materyallerde geçerlidir. Her forum kategorisinin kendine özel kuralları olabilir. Bunun için ilgili bölümün üstündeki sabit başlık ve duyuruları takip ediniz.

Bu forumlara yazan herkes bu kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yöneticiler bu kuralları uygularken üyeleri uyarmak zorunda değillerdir.

Forum kurallarının güncellenmesi veya yenilerinin eklenmesi hakkı,  forum yöneticilerince her zaman saklıdır. Ziyaretçilerin, kurallar hakkındaki görüşleri açık ortamda tartışılamaz. Öneriler, özel mesaj veya e-posta yoluyla forum yönetimine iletilebilir.

Forumlara gönderilen her mesaj, onu gönderenin görüşlerini yansıtmaktadır ve yazarının sorumluluğu altındadır. Kendilerine ait mesajlar dışında forum yöneticileri, kullanıcı mesajlarının içeriğinden dolayı sorumlu tutulamazlar.

Tüm kullanıcılarımızın, kurallara aykırı mesajları tespit ettiklerinde "Forum yönetimine bildir" linki ile veya özel mesaj/forum yoluyla bildirmesi, ortamın naifliğinin korunmasında yardımcı olacaktır.

Yöneticiler, yazılan yazının konusuyla ilgili olmayan bir bölümde yazıldığına karar verirlerse yazıyı uygun bölüme aktarır veya silebilirler. Bu nedenle gönderilen itiraz türündeki yazıların da silinmesi veya cevaplandırılması yönetici yetkisindedir. Ayrıca uyarı ile kapatılan konuların devamı niteliğinde veya aynı içerikte konu kesinlikle açılamaz!

Forum'un işleyiş ve kuralları konusunda katılımcıları sürekli bilgilendirmek forum yönetiminin görevi değildir. Katılımcılar bu kuralları okuyup,  uymak zorundadır.

Bu kuralların, özgürlükleri kısıtlamak  değil, kişisel hak ve özgürlüğü sağlamak amaçlı olduğunu hatırlatırız.

Işık ve sevgiyle...
Melek Tozları

Melek Tozları:
19. madde, melektozlari.com dışındaki siteleri de kapsadığı anlamı çıkarılabildiği için aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Eski hali: 19 - Bir mesajı birden çok foruma ya da aynı foruma defalarca göndermek.

Yeni hali: 19 - Bir mesajı, melektozlari.com İlhan İrem Forumları içerisinde, birden çok bölüme ya da aynı bölüme defalarca göndermek.

Melek Tozları:
Forum Kuralları'nın başında yazan bölüm, daha anlaşılır bir metne dönüştürülmüş ve mavi renkle eklenmiştir:


Melek Tozları İlhan İrem Forumları içerisindeki paylaşımları okumak için üye olmanız gerekmemektedir. Melek Tozları İlhan İrem Forumları, İlhan İrem'in felsefesine, anlatımlarına dair hissedişlerin düzeyli bir şekilde paylaşımı için kurulmuş düşünsel bir platformdur. İlhan İrem, Hansu İrem, İrem Bağı ve Sevecenlere karşı saygısızlıkların, magazinsel kısır düşüncelerin, yalnızca kişisel sancılardan ibaret yansımaların Melek Tozları İlhan İrem Forumları içerisinde yeri yoktur. Öncelikle kavranması gereken bu olguyu benimsiyorsanız, lütfen kısa bir zaman dilimini ayırarak aşağıdaki forum kurallarını okuyunuz ve ancak bunlara uyacağınızı taahhüt ediyorsanız üyelik başvurusunda bulununuz veya aksi durumda var olan üyeliğinizin iptali için mt[]melektozlari.com adresine yazınız. Aşağıdaki kuralları lütfen dikkatlice okuyunuz! Bu kuralların kesin olduğu, uymayanlara karşı müsamaha gösterilmeyeceği bilinmelidir. Belirtilen kuralların amacı sansür veya baskı değil, tam tersine özgür, barışçı ve seviyeli düşünce akışının daha rahat sağlanabilmesidir. Bu ortamın, kişisel tartışma değil, paylaşım ortamı olduğunu unutmayınız. Bu kurallar kabul edilmeden melektozlari.com üyeliği oluşamaz. melektozlari.com'a üye olunduktan sonra yapılan ihlaller üyelik iptali ve diğer yaptırımlara neden olur.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git
usa online pharmacy